Team Member of Ukraine

Paul Pshenichka

Team Leader

Nataliia Polikhun

Team Leader

Rudyk Liudmyla

TEAM LEADER

Dariia Tyshchenko

Student

Dmytro Lopushanskyy

Student

Yevheniia Anastasiia Rudyk

Student

Vladyslav Morozov

Student

Yana Holovatska

Student

Artem Mironets

Student

Pavlo Slyvka

Student

Michael Vietluzhskykh

Student